Asiakkaan lääkehoidon arviointipalvelut

Lääkehoidon arvionti

Lääkehoidon arviointi pitää sisällään asiakkaan koko lääkityksen tarkastelun ja arvioinnin eli muun muassa mahdollisten päällekäislääkityksen selvittämisen, lääkkeiden haittavaikutusten ja haitallisten yhteisvaikutusten seulonnan sekä tarvittaessa lääkkeiden käyttöön liittyvän opastuksen ja lopuksi koostetaan arviointiraportti toimenpide-ehdotuksineen.

Lääkehoidon arvioinnin hyöty asiakkaalle:

Lääkkeen käyttäjä hyötyy palvelusta muun muassa paremmin onnistuneena, tehokkaampana ja turvallisena lääkehoitona sekä mahdollisina säästöinä lääkekustannuksissa.

Lääkehoidon arviointi käytännössä:

Arviointiin sisältyy ensin vajaan tunnin keskustelu apteekin edustajan kanssa sekä palautekeskustelu noin puoli tuntia (yhteensä noin 1,5 h). Kysy lisää apteekista henkilökunnalta, palvelu on maksullinen.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi pitää sisällään asiakkaan koko lääkityksen tarkastelun ja arvioinnin eli muun muassa mahdollisten päällekkäislääkityksen selvittämisen, lääkkeiden haittavaikutusten ja haitallisten yhteisvaikutusten seulonnan sekä tarvittaessa lääkkeiden käyttöön liittyvän opastuksen ja lopuksi koostetaan arviointiraportti toimenpide-ehdotuksineen.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyöty asiakkaalle:

Lääkkeen käyttäjä hyötyy palvelusta muun muassa paremmin onnistuneena, tehokkaampana ja turvallisena lääkehoitona sekä mahdollisina säästöinä lääkekustannuksissa. Lääkehoidon kokonaisarviointi toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä lääkärin/hoitajan kanssa. Lisäksi käydään lävitse laboratorioarvot sekä saatavilla olevat taustatiedot kokonaisvaltaisesti.

Lääkehoidon kokonaisarviointi käytännössä:

Arviointiin sisältyy ensin vajaan tunnin keskustelu apteekin edustajan kanssa sekä palautekeskustelu noin puoli tuntia (yhteensä noin 1,5 h). Kysy lisää apteekista henkilökunnalta, palvelu on maksullinen.

Lääkityksen Tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Palvelu on maksullinen 30 €.